Znáte své auto?

AMK Milevsko ve spolupráci s CML připravil pro motoristy zajímavou akci, při které si mohou vyzkoušet své auto v extrémních podmínkách a naučit se ho ovládat.
Bude se konat za příznivých podmínek (tj. při dostatečné sněhové pokrývce).
Nejedná se o závody, soutěž nebo jízdu zručnosti.

Kde: na parkovišti ZVVZ u silnice směr Sepekov

Kdy: protože větru ani dešti ještě poručit neumíme, respektive nás neposlouchá , nelze předem určit termín. Ví se jen, že to bude v sobotu od 9 do 15 hodin někdy od poloviny ledna 2014.

Přihlášky: Počet účastníků je omezen na 25. Zájemci se mohou hlásit u p. Jaroslava Šrůta na tel. 604663221nebo v kanceláři Laguna - LS spol. s r.o.(vinotéka Pod Farou), kde se dozví podrobnosti. Další možností je níže uvedená přihláška.

Poplatek: 250,- Kč za přihlášenou osobu splatno do 15/01/14 hotově v kanc. Laguna nebo převodem na účet č. 78-356400267/0100. V případě neuskutečnění akce bude poplatek beze zbytku vrácen. Na jednom autě se může vystřídat více motoristů, možnost vést neplatícího spolujezdce. V ceně jsou náklady na uspořádání akce, ceny pro účastníky a občerstvení (klobása, káva, čaj).

Průběh: zahájení, vysvětlení vzniku, kontroly a srovnání smyku, ukázka průjezdu trati rallycrosovým speciálem, vlastní jízdy účastníků po vyznačené trati, vyhodnocení jízd .
Každý projede min. 2x2 okruhy. Možnost svezení se v soutěžním voze.

Pojištění: pořadatel nezajišťuje žádnou zvláštní pojistku, účastníci jsou kryti pouze vlastním pojištěním. Berou na vědomí, že se akce účastní na vlastní náklady a nebezpečí.
Jsou povinni dbát pokynů pořadatelů, pěšky i s vozidlem se pohybovat pouze ve vyznačených prostorech, dbát bezpečnosti vlastní i ostatních. Pořadatel nenese odpovědnost za případné škody na majetku vzniklé na vozidlech nebo na zdraví zúčastněných osob.

 Přihláška: 
(odesílatele)
(k případnému zpětnému poslání poplatku)
 hodin
 
Beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní náklady a nebezpečí.
Jsem povinen dbát pokynů pořadatelů, pěšky i s vozidlem se pohybovat pouze ve vyznačených prostorech, dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
Pořadatel nenese odpovědnost za případné škody na majetku vzniklé na vozidlech nebo na zdraví zúčastněných osob.

V přihlášce na akci vyberte z nabídky přednostní čas, v němž se chcete akce zúčastnit. Akce se bude opakovat každou hodinu a to v
09.00 hod
10.00 hod
11.00 hod
12.00 hod
13.00 hod
Pozn.Na každou hodinu se může přihlásit a vyjede max. 5 (pět) vozidel.